Radošo darbu konkurss Latgales reģiona skolēniem

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija jau trešo gadu organizē radošo darbu konkursu 7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem “Latgale Latvijā”. Konkursa mērķis – attīstīt skolēnu radošās rakstīšanas iemaņas, stiprināt tēvzemes mīlestību, veicināt patriotisma jūtas un atbildību par savu novadu, valsti. Sadarbības partneris RSEZ SIA “Verems” sniedz iespēju apbalvot konkursa uzvarētājus ar vērtīgām balvām, konkursa uzvarētāji tiek aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu ģimnāzijā 2017.gada 16.novembrī.

Organizatori:

RSEZ SIA “Verems”

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas pedagogu tālākizglītības metodiskā centra vadītāja Anita Deksne

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājas Indra Gailīte un Sarmīte Arbidāne

Konkursa dalībnieki:

No katras mācību iestādēs var piedalīties 2 skolēni 7. – 9. kl. grupā un 2 skolēni 10. – 12. kl. grupā.

Konkursā aicināti piedalīties Latgales novada jaunieši divās vecuma grupās:

  • -9. klase ( 250-300 vārdi, Times New Roman 12. lieluma burtiem, starprindu attālums- 1,5);
  • -12. klase ( 350 – 400 vārdi, Times New Roman 12. lieluma burtiem, starprindu attālums -1,5)

Konkursa tēmas:

  1. Mana Latvija, dadzītis mazs,

     Ieķēries pasaules svārkos.”

                                    (A.Skalbe.)

  1. Dzeguze zvanīja līkajā bērzā,

     Nē, i-phone…

Vērtēšanas kritēriji:

Darbā paustas patriotiskas atziņas.

Domu oriģinalitāte.

Ievēroti tekstveides principi.

Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: Darbi jāiesūta līdz 2017. gada 6. novembrim elektroniski uz  e-pastu      konkurssrv1g@inbox.lv , norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu, klasi,  e-pastu, telefona numuru, kā arī  skolotāja vārdu un uzvārdu, e-pastu, telefona numuru.

Skolēni tiks apbalvoti ar  RSEZ SIA “Verems” vērtīgām balvām ( 1.-5. vieta ) katrā vecuma grupā, pateicībām, kā arī piemiņas diplomiem.

Konkursa darbu vērtētāji: Neatkarīga vērtētāju komisija:  Latgales rakstnieki, žurnālisti, sabiedriskie darbinieki u.c.

Konkursa noslēgums: Konkursa uzvarētājiem tiks nosūtīts aicinājums piedalīties konkursa noslēguma pasākumā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā  2017. gada  17. novembrī.

Kontaktpersona : Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja Sarmīte Arbidāne , tel. 26596954