Pasākumi izglītojamo talantu attīstībai

Mācību olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2017./2018.m.g., sākot ar novembra mēnesi līdz pat aprīļa beigām, piedāvā iespēju izglītojamajiem piedalīties daudzās mācību priekšmetu olimpiādēs ģimnāzijas posma, pilsētas, novada un valsts posmā. Olimpiādes tiek organizētas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Jau oktobra mēnesī ģimnāzijā ir noritējusi angļu valodas olinpiāde, kuras organizēšanā un norisē iesaistījušies tās angļu valodas pedagogi.  Tās norises rezultāti:

Dana Supe (12.m1 kl., sk. G. Skačkova)  ieguvusi 1.vietu, Linards Solovjovs (11.m2v kl., sk. I Špeļkova) – 2. vietu, Marta Madara Pekša (12.m1 kl., sk. G. Skačkova) – 3. vietu, Edvards Zarembo (12.m1 kl., sk. G. Skačkova) un Baiba Zeltiņa (11.m2v kl., sk. I Špeļkova)  – 4. vietu, Jēkabs Staris (11.m1h kl., sk. O. Supe), Samanta Leitāne (12.m1 kl., sk. G. Skačkova), Vitālijs Rungis (12.m2h kl., sk. O. Supe), Jete Rīvāne (12.m1 kl., sk. G. Skačkova) – atzinību. 1.- 4. vietu ieguvēji piedalīsies pilsētas olimpiādē š.g. 1.decembrī. Paldies angļu valodas skolotājām G. Skačkovai, I Špeļkovai, O. Gritānei un O. Supei par olimpiādes uzdevumu sagatavošanu un labošanu! Novēlam panākumus mācību olimpiādēs un ZPD konferencēs visiem skolēniem 2017./2018.m.g.!