Skolēni Latgales reģiona ZPD konferencē

18. martā Daugavpils Universitātē jau sesto reizi notiks Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā izvirzīto zinātniski pētniecisko darbu autori prezentēs savu pētījumu.

2015. gada oktobrī tika izsludināta pieteikšanās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursam– konferencei. Konkursa laikā skolēniem bija iespēja izpētīt kādu no pašu izvēlētajiem jautājumiem humanitārajās, sociālajās vai dabaszinātnēs.

No 37 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 188 zinātniski pētnieciskie darbi 26 zinātņu nozarēs. Saviem pētījumiem jaunie zinātnieki izvēlējās tematiskās jomas psiholoģijā, pedagoģijā, mākslas zinātnēs, bioloģijā, veselības zinātnē, vides zinātnē, ķīmijā, zemes zinātnēs, fizikā, inženierzinātnēs, astronomijā, matemātikā, informātikā, vēsture, kulturoloģijā, latviešu valodā un literatūrā, cittautu valodniecībā (krievu, angļu, vācu, franču), ekonomikā, tieslietās, socioloģijā, politoloģijā un filozofijā.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 15 skolēnu darbi tika iesniegti dalībai konferencē vēstures, ķīmijas, matemātikas, veselības zinātņu, inženierzinātņu, vides zinātņu, informātikas un psiholoģijas sekcijās.