Pieredzes semināri pedagogiem

Marta mēnesī daudzi Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi piedalījās izbraukuma pieredzes pasākumos. Tā 11.martā tika organizēts izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils Universitātē un  entomoloģijas laboratorijā “Ilgās” dabaszinību un bioloģijas skolotājiem (semināra organizētāja RV1.Ģ bioloģijas skolotāja Rita Kļaviņa), izglītojošs seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem “Dramaturģijas mācīšanas specifika” Ilūkstes 1.vidusskolā (semināra organizētāja RV1.Ģ latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Prikule), kuru vadīja mākslas zinātņu doktore, teātra kritiķe un pētniece Līga Ulberte. 16.martā vēstures, ģeogrāfijas skolotāji apmeklēja Latgales reģiona skolotāju metodisko forumu “Globālā izglītība manā stundā” Daugavpils Centra vidusskolā (semināru organizēja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes speciālisti).