marts 2016

Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
24 marts 2016

Rēzeknē viesojas matemātikas skolotāji no Ogres

24.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās 30 matemātikas skolotāji, pārstāvot daudzas Ogres un tās apkārtnes skolas, arī Ogres Valsts ģimnāziju. Pieredzes pasākumā 11.klašu skolēni skolotājiem prezentēja zinātniski pētnieciskos darbus “Lodē ievilktu…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
23 marts 2016

Atvērto durvju diena 6.klašu skolēniem

23.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā Atvērto durvju dienas 6.klašu skolēniem ietvaros tika organizētas tikšanās ar skolotājiem, iepazīstot radošo, praktisko un pētniecisko iemaņu apguvi mūsdienīgos kabinetos un laboratorijās, aktīvi iesaistoties eksperimentos, spēlēs…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
21 marts 2016

Skolēni Latgales reģiona ZPD konferencē

18. martā Daugavpils Universitātē jau sesto reizi notiks Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā izvirzīto zinātniski pētniecisko darbu autori prezentēs savu pētījumu. 2015. gada…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
21 marts 2016

Pieredzes semināri pedagogiem

Marta mēnesī daudzi Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi piedalījās izbraukuma pieredzes pasākumos. Tā 11.martā tika organizēts izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils Universitātē un  entomoloģijas laboratorijā “Ilgās” dabaszinību un bioloģijas skolotājiem (semināra…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
17 marts 2016

eTwinning projekti

15.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 6 programmstundu profesionālās kompetences pilnveides programma ”Ievads eTwining” Rēzeknes pilsētas pirmsskolu un vispārizglītojošo skolu pedagogiem. 

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
17 marts 2016

Atklātā matemātikas un ķīmijas olimpiāde

14.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika XIII atklātā Latgales novada matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem un Austrumlatvijas XII atklātā fizikas olimpiāde 8.-11.klašu skolēniem. Olimpiādes tika organizētas sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi,…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
14 marts 2016

Seminārs "Skola un ģimene"

14.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā noritēja A līmeņa  profesionālās pilnveides programmas “Alkohola prevencijas metodes” 2.daļa – seminārs “Skola un ģimene” Rēzeknes pilsētas pedagogiem.

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
14 marts 2016

Seminārs "Mācīšanās motivācija"

11.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā skolotājiem notika seminārs “Mācīšanās motivācija”. Semināra vadītāja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības atbalsta centra psiholoģe Natālija Melne dalījās pieredzē ar savu uzkrāto pieredzi darbā un psihologa praksē,…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
8 marts 2016

Tehniski radošās darbnīcas

8.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 10.klašu skolēniem bija iespēja darboties tehniski radošās darbnīcās. Darba grupā “Klimats toreiz un tagad” tika veikti eksperimenti, novērojumi, lai noskaidrotu, kas ir klimata pārmaiņas, kā tās…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
4 marts 2016

Seminārs "Skolēnu sasniegumu vērtēšana"

3.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika seminārs “Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana”. Semināra vadītājs Mg.paed.,VISC vecākais referents Kaspars Špūle aktualizēja jautājumus par vērtēšanas kritērijiem, pārbaudes darbu kvalitāti, izstrādi…

Lasīt vairāk