decembris 2015

Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
23 decembris 2015

Pieredzes seminārs pedagogiem par ZPD izstrādi

22.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pieredzes seminārs pilsētas un reģiona vispārizglītojošo skolu pedagogiem “Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde vidusskolā”. Pateicamies RV1.Ģ direktora vietniecei Vēsmai Poplavskai, dabaszinību MK vadītājai Ritai Kļaviņai par…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
21 decembris 2015

Interaktīvam mācību procesam

21.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika seminārs pilsētas vispārizglītojošo iestāžu pedagogiem “Interaktīva un multimodāla mācību procesa organizēšana” (lektore Dr.philol. Solvita Pošeiko, RA)  

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
21 decembris 2015

Ziemassvētku noskaņās

18.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā izskan Ziemassvētku noskaņu koncerti. Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo Kāpj saule augstāk debess lokā, Un eglē sveces deg kā Saules lokā. Ir. Ziemassvētki. Gaisma dvēselē staro…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
16 decembris 2015

Pieredzes seminārs pedagogiem

15.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pieredzes seminārs “Pedagoga portfolio veidošana”. Seminārā tika apskatītas tēmas: portfolio – pedagoga darba pozitīvs pašvērtējums, pedagoga portfolio saturs, kritēriji mācību un metodisko materiālu vērtējumam, mūsdienīga…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
13 decembris 2015

Deju koncerts

9.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā izskanēja Rēzeknes sākumskolas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas deju kolektīvu “Skali” XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atskaņas koncerts. Paldies tautas deju kolektīvu vadītājām Sandrai…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
13 decembris 2015

Ar ritmu kabatā

11.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika jaunatnes iniciatīvu projekta aktivitāte – konkurss, deju šovs vidusskolēniem “Ar ritmu kabatā”, kas tika īstenots Janatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, ko finansē Rēzeknes pilsētas dome,…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
11 decembris 2015

Valsts ģimnāziju pieredzes apmaiņas pasākumi

2015.gada 1.decembrī RV1.Ģ bioloģijas skolotāja, Rēzeknes pilsētas dabaszinību MA vadītāja Rita Kļaviņa piedalījās Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un LU Bioloģijas un ķīmijas fakultātes organizētajā Dabaszinību dienā. Pieredzes pasākuma programmā tika aktualizēti…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
11 decembris 2015

Tālākizglītības kursi sporta skolotājiem

2015.gada 10.un 11.decembrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika pedagogu profesionālās  kompetences pilnveide kursi “Fiziskās aktivitātes „Dinamiskā pauze” saturs un didaktika mācību procesā  pamatskolas sporta pedagogiem” (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
11 decembris 2015

Tālākizglītības kursi karjeras konsultantiem

No 2015.gada 7.oktobra līdz 11.novembrim Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika B programmas 160 stundu kursi “Pedagogs karjeras konsultants”. Rīkotājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mūžizglītības centrs. Kursu apguves tēmas: karjeras plānošanas teorētiskās pamatnostādnes,…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
11 decembris 2015

Radošā darbnīca

  2015.gada 3.decembra pēcpusdiena ieskanējās Ziemassvētku noskaņās. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā viesojās brīvprātīgās  Lydia Schroeder, Louisa Asfour no Daugavpils universitātes Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centra, kuras iepazīstināja skolēnus…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
3 decembris 2015

Sasniegumi konkursā

Ar sarīkojumu “Lai gals top sākums” 2015. gada 26. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā noslēdzās LVLSA rīkotais Aspazijas un Raiņa   skolēnu jaunrades  konkurss, veltīts dzejnieku  150. dzimšanas dienai  un LVLSA  20 gadu jubilejai. Skolēni interpretēja  Aspazijas…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
3 decembris 2015

Krāslavas Valsts ģimnāzijā

    26.novembrī 12.klases skolēni Kārlis Staris, Karīna Seile – Zundāne, Daira Ločmele, Zanda Vaivode, Aleksandrs Šamšura un viņu pavadošais skolotājs Jānis Keišs piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas organizētajā pasākumā –…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
3 decembris 2015

Mācāmies debatēt

Debates ir kultūrizglītojoša programma, kas māca valodas kultūru, psiholoģisko likumību pielietojumu, loģikas principus. Gan skolēniem, gan skolotājiem debates palīdz apgūt māku gan izteikties un uzklausīt. Gatavojoties debašu tēmām, kas ir…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
3 decembris 2015

Pieredzes apmaiņa

28.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolotāji viesojās Ogres Valsts ģimnāzijā. Direktore Aina Bērce dalījās pieredzē par to, kas ir tradīcijām bagāts un jauks tieši šai ģimnāzijā, tas ir, par darbu ar…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
3 decembris 2015

Dzejas dienas

Dzejas diena Miķeļdienā    Šoruden septembris  bagāts ne tikai ar krāšņo lapu segu pār zemi un vasarīgi  siltajām dienām, bet arī ar dzeju, jo notiek dzejas lasījumi, koncertuzvedumi, Raiņa dzimšanas…

Lasīt vairāk
Anita Deksne
Posted by Anita Deksne
3 decembris 2015

Pieredzes seminārs

25.septembrī Daugavpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Mg.ed.I.Kondratjeva dalījās pieredzē un vadīja metodisko semināru “Pārbaudes darbu veidošana latviešu valodā un literatūrā pamatskolā”. Uz semināru pulcējās 24 Rēzeknes pilsētas…

Lasīt vairāk